Energi- og økonomistyringsprogram

Info Energimærkning Energistyring Rapporter

Gratis programmer

 
 

 

 

 

 

Programmet Energistyring er baseret på  den kendte nøgletalsrapport.  Der er tilføjet en ny funktion, der tilligemed viser beløb på forbrug  samt budgetteret forbrug.  Endvidere kan programmet også flytte månedskolonner, hvis der vælges anden startmåned i energiåret Programmets grafiske søjler vises tydeligt i inddelte skalafelter, så de er mere over - skuelige end i tidligere nøgletalsrapporter 

 

Udskriftseksempel i pdf-format

Screenshots med programmet

 

 

 

Bestil programmet 

Energistyring 

pr. e-mail

Pris:  kr.  1000,-